Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Neervely Arasakesari Pillaiyar Kovil
Neervely Arasakesari Pillaiyar Kovil is situated along the Jaffna - Point Pedro road, in Neervely, which is about 8km North of Jaffna city. It is believed that the temple was built by Arasakesari, the minister of the kingdom of Jaffna during King Pararajasekaran’s period (1478-1519). The temple is also known as Sempaddu Pillayar. The presiding deity in the sanctum sanctorum (moolasthanam) of the temple is Rajasimma Ganesar . The annual festival is conducted for 11 days in August /September.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Neervely Arasakesari Pillaiyar Kovil
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters