Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Karainagar Sivan Kovil
Karainagar Sivan Kovil, also known as Eelaththu Chithamparam, is situated in Thinnaipuram, on the North of Karainagar. According to the legend, when Siva devotee Ambalavi Murugar was building the Siva temple, lord Siva came in the dream of his devotee Murugar and guided him to choose the Sivalingam, which was enshrined in the sanctorum of the temple. The Thiruvembavai festival for 10 days in December and Thiruvathirai festival are two of the very popular festivals.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Karainagar Sivan Kovil
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters