Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Mavady Pillaiyar Temple
Meesalai Thiruneelakanda Vellai Mavady Pillayar temple is situated in close proximity to Jaffna-Kandy road in Meesalai and on the Meesalai-Allarai road. The temple had been there even before the Portuguese rule in Jaffna. But fearing that it will be demolished by Portuguese rulers, devotees buried the Vinayagar idol in a nearby place. During the British rule, it came out during ploughing, and the temple was rebuilt and the unearthed Vinayagar idol was enshrined in the sanctorum.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Mavady Pillaiyar Temple
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters