Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Alaveddy Kumpalawalai Pillaiyar Kovil
According to legend, Kumpalawalai Pillayar Kovil in Alaveddi is one of the seven temples where the horse-like faced Chola princess enshrined Vinayagar and prayed that her horse like face image should vanish from her mind. It is after praying at this temple that image vanished from her mind. The presiding deity of the temple in the sanctum sanctorum is Chandrasekara Pillayar. The annual festival is of 12 days duration during May.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Alaveddy Kumpalawalai Pillaiyar Kovil
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters