Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360 Jaffna 360
நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்ய/ Refer to Friend
Nainativu Nagapooshani Amman
Sri Nagapooshani Amman Temple on the island of Nainativu is an ancient temple and one of the 64 Sakthi peadas known as Puvaneswari Peedam. It is believed that this temple was originally built by Nagas for the worship of the Serpent God "Nayinar." The presiding deity in the sanctum sanctorum is Nagapooshani Amman seated under a five-headed cobra. The annual festival is of 15 days duration during July-August, ending with the water-cutting festival on the full moon day of August.
[View 360]
உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யும் படிவம்/ Refer to Friend Form
அறிமுகம் செய்யும் இடம்: Nainativu Nagapooshani Amman
உங்கள் பெயர்/ Your Name: *
உங்கள் மின்னஞ்சல்/ Your Email: *
நண்பரின் பெயர்/ Friend's Name: *
நண்பரின் மின்னஞ்சல்/ Friend's Email: *
 
facebook twitter
hit counters